tubebox.pl

Ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej, zawierane jest na rok. W większości przypadków kierowca obejmowany jest ochroną towarzystwa od  momentu zawarcia umowy i zapłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jednak co się stanie, jeśli właściciel pojazdu nie wywiążę się ze swojego obowiązku i nie ureguluje należności względem ubezpieczyciela? Czy nieopłacona polisa OC jest ważna? Sprawdź!

Częściowo nieopłacona polisa OC

Zapomniałeś o uregulowaniu jednej z rat i zastanawiasz się, czy nieopłacona polisa OC jest ważna? Okazuje się, że przeoczenie płatności za ratę nie jest równoznaczne ze stratą ochrony. Jeśli zorientujesz się, że zalegasz z płatnością, jak najszybciej ureguluj dług, a towarzystwo nie wyciągnie żadnych konsekwencji. Pamiętaj o tym, że jeśli całkowicie pominiesz płatność za jedną z rat, Twoja polisa nie przedłuży się automatycznie, co może mieć swoje poważne konsekwencje, przede wszystkim finansowe.

Kwestia braku płatności inaczej kształtuje się w przypadku nieopłacenia pierwszej raty po podpisaniu umowy. W takiej sytuacji umowa zazwyczaj staje się nieważna. Wszelkie zapisy na ten temat znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dołączonych do każdej umowy.

Nieopłacona składka a sprzedaż wozu

Problem nieopłaconej polisy nieco się komplikuje podczas sprzedaży samochodu. Jeśli sprzedałeś samochód z nieopłaconą składką i nie zgłosiłeś tego faktu do urzędu, Twoja polisa zostanie automatycznie przedłużona na Twoje nazwisko. Według prawa, odpowiedzialność za opłacenie składki za kolejny rok spoczywa na Twoich barkach. Nieopłacenie polisy za OC może w takim przypadku skutkować nawet trafieniem na listę dłużników.